× naslovna kontakt Hrvatska prijava u aplikaciju GDPR

evidencija izostanci, bolovanja ...

mogućnost unosa bolovanja prema tipu bolovanja

evidencije liječničkih pregleda i invaliditeta

unos liječničkih doznaka

INFUS-POTENCIJALI d.o.o.OIB: 52294894954 MB:04962044

Trgovački sud Zagreb

Temeljni kapital 20.000 kn

uplaćen u cijelosti

IBAN HR1823600001102712924

Petar Lovrić direktorUlica Ivana Bunića Vučića 26,

Zagreb 10 000

info@kadrovi.biz

098 229 673